Όροι χρήσης Gbook.gr

Αναλυτικά οι όροι χρήσης του Gbook.gr
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O διαδυκτιακός τόπος Gbook.gr έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες σε εγγεγραμμένα μέλη - πελάτες αλλά και σε ελεύθερους χρήστες. Το Gbook.gr είναι ένας ηλεκτρονικός δυναμικός επαγγελματικός οδηγός. Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η χρήση του Gbook.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων όπως αυτοι περιγράφονται παρακάτω .Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο Gbook.gr οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη και οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η καταχώρηση παρέχετε δωρεάν.Για να πραγματοποιηθει καταχώρηση θα πρέπει να υπάρχει εγγραφή μέλους στο Gbook.gr. Η διαφημιστική καταχώρηση περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του μέλους όπως : επωνυμία, διακριτικός τίτλος, υπεύθυνος επικοινωνίας, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης, fax, e-mail, internet address, δραστηριότητα, φωτογραφία ή το λογότυπο της επιχείρησης. Το μέλος, στην διαφημιστική του καταχώρηση μπορεί να περιλάβει απεριόριστο αριθμό διαφημιστικών εντύπων, κειμένων και φωτογραφιών που αφορούν στην επιχείρηση του, τα προϊόντα και υπηρεσίες που προωθεί ή εξειδικεύεται επίσεις μπορεί να καταχωρήσει άπειρες λέξεις- κλειδιά, περιγραφικές και χαρακτηριστικές για την επιχείρηση του, για την καλύτερη προβολή του μέσω μηχανών αναζήτησης στο Ιντερνέτ.Το κάθε μέλος που έχει αγοράσει το πακέτο καταχώρησης μπορεί να μπαιίνει με τους κωδικούς μέλους που του έχουν χορηγηθείνα τροποποιήσει τα στοιχεία της εκάστοτε καταχώρησης. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη στο μέλος καθώς και απεριόριστο χώρο για την δημιουργία της διαφημιστικής του καταχώρησης.

NEWSLETTER – ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ- Email Προσφορών

Το Gbook.gr θα δημιουργεί, αρχής γεννωμένης από τις 18/12/2009, ένα Newsletter, το περιεχόμενο του οποίου θα απαρτίζεται από ειδήσεις, νέα, ανακοινώσεις και διάφορα άρθρα, που θα αφορούν το Gbook.gr και τα μέλη του. Το Newsletter θα είναι εβδομαδιαίο και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα e-mail των χιλιάδων επαγγελματιών που είναι εγγεγραμμένοι στο Gbook.gr και σε επισκέπτες του οδηγού που μας έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να το λαμβάνουν. Σε κάθε Newsletter θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ένα αφιέρωμα. Το αφιέρωμα μπορεί να είναι τοπικιστικό, να αφορά δηλαδή κάποιο Νομό, Περιοχή ή Πόλη, αλλά και διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως Εστίαση, Διαμονή, Τουρισμός, Παραδοσιακά προϊόντα κ.λπ. Τα εγγεγραμμένα μέλη του Gbook.gr που θα σχετίζονται με το εκάστοτε αφιέρωμα, θα προβάλλονται σε αυτό μέσα από ειδικά banner. Αν για παράδειγμα το αφιέρωμα αφορά ένα νομό της Ελλάδος, θα προβληθούν μέσα από αυτό όλες οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Gbook.gr (οικονομικά ενήμερα) και εδρεύουν στον συγκεκριμένο νομό. Όλα τα αφιερώματα, θα παραμένουν στη βάση δεδομένων του Gbook.gr, στην κατηγορία "ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ", προς ενημέρωση όλων των μελών και επισκεπτών του Gbook.gr, όποτε αυτά το επιθυμούν. Με την εγγραφή στο Newsletter οι παραλήπτες θα λαμβάνουν ανά διαστήματα μέσω ξεχωριστού Email, μεμονωμένες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών για όλη την Ελλάδα, του Gbook.gr σε συνεργασία με εταιρείες όλων των κλάδων και δραστηριοτήτων Οποιαδήποτε στιγμή ο κάθε παραλήπτης που δεν θέλει να λαμβάνει πια το newsletter και το Email προσφορών μπορεί άπλα να δηλώσει στο κατάλληλο πεδίο στο Gbook.gr το email του και να διαγράφει από την υπηρεσία.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου Gbook.gr ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, θα ζητηθούν από τo Gbook.gr τα στοιχεία των μελών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τo Gbook.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από τo Gbook.gr σε τρίτους. To Gbook.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.To Gbook.gr δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του δικτυακού τόπου Gbook.gr , σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ` ύλην δικαστήρια των Αθηνών.