Διαχείριση προσωπικών δεδομένων του Gbook.gr

Αναλυτικά οι Όροι Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του Gbook.gr
 

Όροι Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:
  Επωνυμία: KAMITARE SERVICES LTD
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: LEOFOROS SPYROU KYPRIANOU, 69, VERGINA COURT, FLAT/OFFICE 101, MESA GEITONIA, 4003, LIMASSOL, CYPRUS
  Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gdpr@kamitare.com
 2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών συλλέγουμε:
  Δεδομένα επικοινωνίας: Τα δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτούμενων προσωπικών πληροφοριών σας στα αντίστοιχα πεδία που με σκοπό την πραγματοποίηση και παραλαβή της παραγγελίας σας, δλδ το όνομα, το επώνυμο, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας (σταθερό /κινητό) η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου).
 3. Σκοποί Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων
  Σας ενημερώνουμε ότι ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail), που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων μας, και για την συλλογή των οποίων έχετε προηγουμένως δώσει την συναίνεσή σας, ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • Για την επικοινωνία μας μαζί σας σε ότι αφορά την παραγγελία σας και την εκτέλεση των σκοπών της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης αγαθών.
  • Για την επικοινωνία μας μαζί σας σε σχέση με διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες εκδηλώσεις.
  • Για να σας ενημερώνουμε και να σας αποστέλλουμε προσφορές και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
  • Για στατιστικούς σκοπούς και έρευνα.
  • Γενικότερα, για την προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, εφόσον το επιθυμείτε.
  Τα δεδομένα αυτά δεν εκχωρούνται σε τρίτα μέρη. Ενδέχεται όμως, να ανακοινωθούν σε συνεργάτες μας για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο για χρήση που θα αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 4. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;
  Συγκατάθεση: Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 καθόσον με την εγγραφή σας και την καταχώρισή τους στη βάση δεδομένων μας, μας παρέχετε τη σχετική συναίνεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή επιλέγοντας το πλήκτρο «ξεγραφτείτε» στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνετε από εμάς, ή αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@kamitare.com
 5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα:
  Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679:
  • Δικαίωμα πρόσβασης (αρ.15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679)
   Μπορείτε να μας ρωτήσετε εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε, επίσης, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Δικαίωμα διόρθωσης (αρ.16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679)
   Μπορείτε να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε οιαδήποτε ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτά είναι ατελή.
  • Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”) (αρ.17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679)
   Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οιαδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή σε περιπτώσεις που έχετε ανακαλέσει τη συναίνεσή σας.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης (αρ.7 παρ.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679)
   Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα βάσει της συναίνεσης για το διάστημα πριν την ανάκλησή της.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (αρ.18 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679)
   Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εάν η χρήση αυτή είναι μη νόμιμη, ή εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα (αρ.20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679)
   Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει, σε δομημένη, κοινά αποδεκτή και μηχαναγνώσιμη μορφή και να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καμία αντίρρηση από εμάς.
  • Δικαίωμα εναντίωσης (αρ.21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679)
   Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε, για οιουσδήποτε νόμιμους λόγους, οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 6. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας:
  Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με οιονδήποτε τρόπο (βλ. ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας) και στο gdpr@kamitare.com.